چرا کا ف کا

نوشته شده توسط Super User

1-صراحت و شفافیت

صراحت و شفافیت ،دوستی و صمیمیت ،احترام متقابل ،شرکت در فعالیت های جمعی و هم افزایی گروهی ،یاد دادن و یاد گرفتن ،انتقاد پذیری و انعطاف پذیری از ویژگی بارز فضای حاکم بر فعالیت های کا ف کا است .

2-مشتری مداری

هر یک از اعضای کا ف کا هم زمان با ورود به سازمان می آموزند که مشتری مهمترین و ارزشمند ترین عنصر سازمان است و ارزشمند دانستن او ، ارزشمند دانستن بقای کسب و کار است .فرهنگ مشتری مداری در بخش های مختلف سازمان ریشه دوانده است و کارکنان می دانند که ادامه ی فعالیت هر یک از آنها بستگی به جایگاه مشتری و میزان رضایت او از خدمات سازمان دارد و هر یک با تمام توان خود باید در بر آورده ساختن خواست و نیاز او تا حد ممکن بکوشد .

3-بهبود مستمر کیفیت خدمات

تلاش برای بهبود مستمر کیفیت خدمات ارایه شده به مشتریان برای افزایش رضایت مندی آنان یکی از اصول اصلی فعالیت های کا ف کا محسوب می شود .

4-تقویت خلاقیت ، نواوری و چابکی

کا ف کا معتقد است که خلاقیت ، نو آوری ، چابکی و انعطاف پذیری که از جمله ی شاخص های جوانی سازمان محسوب می شوند ، باید به طور مداوم در لایه های مختلف سازمان تقویت شوند تا سطح کیفی خدمات به آنچه که در سیاست های کلی سازمان به عنوان هدف نهایی در نظر گرفته شده است ،نزدیک شود .مدیران شرکت کا ف کا جهت اعتلای صنعتITدر ایران اسلامی ، مجموعه ای از بهترین خدمات را کنار هم آوردند تا مشتریان در یک مسیر ونه چند مسیر به خدمات خود در زمینهدست یابند . خدمات کا ف کا از ویژگی های زیر برخوردار است که مشتریان می توانند با اتکای به آنها از خدمات این گروه بهره گیرند :

5-ارائه راهکار

اکثر کارها در زمینهITبه صورت جزیره ای انجام می پذیرد و یک دید واحد طراحی نمی شوند ، با توجه به این موضوع کا ف کا در پروژه های خود سعی در جامع نگری یک شرکت داشته و برای هر مشتری راهکار خاص آن را در زمینه های ارائه می نماید .

6-تمام امور IT با یک تماس

یکی از خدمات مهم یک شرکت پاسخگو در دسترس بودن آن می باشد . کا ف کا با خط ویژه 77066066همیشه در دسترس مشتریان برای تمام امور ITآنها می باشد .