کاربردهای VoIP

فناوریVoIPکاربردهای بسیاری در سیستم های مخابراتی امروزه دارد. ازVoIPبرای :

- انتقال خطوط تلفن

- اتصال دفاتر به سیستم تلفنی یکدیگر

- ایجاد مرکز نوین پشتیبانی مشترکین

استفاده شده است.

فناوریVoIPدر این موارد باعث کاهش هزینه، افزایش امکانات و بهبود قابلیت اطیمنان می شود. در ادامه برخی از کاربردهایVoIPرا بررسی می کنیم.

کاربردVoIPدر انتقال خطوط تلفن:

یکی از مهمترین کاربردهای فناوریVoIPانتقال خطوط تلفن بر روی اینترنت است. در این کاربرد تماس های تلفنی با استفاده از گیت وی هایVoIPاز یک سو به صورت بسته های دیتا در می آیند و در سوی دیگر دوباره بر روی خطوط تلفنی قرار می گیرند. با توجه به ارزان بودن  و فراگیر بودن دسترسی به اینترنت، انتقال خطوط تلفن به سهولت انجام می گیرد و در هزینه ها به شدت صرفه جویی می شود. ارسال تماس ها بر روی اینترنت در مبدا را اصطلاحاً اوریجینشن (Origination) می گویند. در مقصد (که ممکن است آنسوی دنیا باشد) تماس ها با عمل ترمینشن (Termination) دوباره به صورت مکالمات تلفنی در می آید. با توجه به صرفه جویی در هزینه ها، این کاربردVoIPبه شدت فراگیر شده است.

مراکز تماس نوین باVoIP:

فناوریVoIPبرای ایجاد مراکز تماس نوین برای پشتیبانی بهینه کاربران و یک سیستم بازاریابی قوی استفاده می شود. در این نوع کاربرد هدف کمتر کردن هزینه ها نیست. بلکه هدف اصلی استفاده از قابلیت های فراوان فناوریVoIPاست. مراکز تماس نوین قابلیت های بسیاری در اختیار کاربران می گذارد. به عنوان مثال کاربران می توانند همزمان از روش های چت، ایمیل، تماس تلفنی و پیام کوتاه برای ارتباط با یک سازمان و یا شرکت استفاده کنند. در این کاربردVoIP، مدیران به سادگی می توانند فعالیت کارمندان در پاسخگویی به مشتریان را نظاره کنند. ترکیب فناوریVoIPبا نرم افزارهای کامپیوتری باعث می شود بهرور ی کارمندان افزایش یافته و زمینه جلب رضایت مشتریان فراهم شود.

استفاده ازVoIPبرای اتصال دفاتر ادارات:

در سیستم تلفنی سنتی هر دفتر یک شرکت یا سازمان دارای یک سیستم تلفنی جداست. کارمندان هر دفتر برای تماس به یکدیگر باید از خطوط تلفن و زیرساخت مخابرات استفاده کنند. این موضوع هزینه ارتباطات را بالا می برد. علاوه بر آن کارمندان مجبورند برای یک تماس ساده شماره های متعددی بگیریند. اما در این کاربردVoIP، تمامی دفاتر از یک سیستم تلفنی استفاده می کنند و کارمندان هر دفتر برای تماس با یکدیگر فقط شماره داخلی می گیرند.

سیستمVoIPبرای جایگزینی سانترال های سنتی:

با استفاده از سیستمVoIPمیتوان به کلی سانترال های قدیمی را کنار گذاشت. در این صورت تمامی کاربران دارای تلفن هایVoIPمی شوند و ازتلفن های سنتی استفاده نمی کنند. هرچند در این روش تجهیزات قدیمی (سانترال ها و تلفن های آنالوگ) از رده خارج می شوند، اما سیستمVoIPجدید امکانات بسیار بیشتری در اختیار کاربران می گذارد.

کاربردVoIPدر گسترش مراکز تلفن:

در این کاربردVoIPتعدادی از کاربران از سانترال های قدیمی استفاده می کنند و تعدادی از تلفن هایVoIPبهره می گیرند. در این حالت امکانات کاربران آنالوگ محدودتر خواهد بود اما از تجهیزات به نحو بهینه استفاده می شود و دور ریخته نمی شوند. در این کاربرد سرورهایVoIPدر کنار سانترال ها قرار می گیرند و به کاربران دارای تلفنVoIPسرویس می دهند. سانترال قدیمی نیز با گیت وی به سرورVoIPمتصل می شود. هم سرورVoIPو هم سانترال در این حالت می توانند به عنوان مرکز تلفن اصلی استفاده شوند.

کاربردهایVoIPبرای اپراتورهای تلفن های ثابت:

اپراتورهای تلفن ثابت مانند شرکت مخابرات ایران می توانند از فناوریVoIPبهره بگیرند و به کاربران سرویس هایVoIPبدهند. در این صورت کاربر دیگر نیازی به خرید خط تلفن از شرکت مخابرات ندارد. بلکه از اتصال دسترسی به اینترنت خود (ADSLو یا بیسیم) هم برای مکالمات استفاده می کند و هم به برای اینترنت. به این نوع کاربرد فناوریVoIPاصطلاحاً شبکه نسل آتی (NGN) می گویند. البته ساختار شبکهNGNتفاوت هایی با سیستمVoIPدرون سازمانی دارد. اما هر دو از کاربردهایVoIPمحسوب می شوند.

فناوریVoIPبرای اپراتورهای تلفن همراه:

اپراتورهای موبایل می توانند از فناوریVoIPبهره زیادی بگیرند. بهترین مزیتVoIPبرای اپراتورهای موبایل امکان ترکیب شبکه موبایل و تلفن ثابت (Fixed and Mobile Convergence – FMC) است که به این اپراتورها اجازه می دهد سرویس های یکسانی به کاربران موبایل و کاربران تلفن ثابت ارائه کنند. به عنوان مثال کاربر می تواند با تلفن ثابت اس ام اس ارسال کند و یا از موبایل خود برای دسترسی به صندوق پستی تلفن ثابت استفاده کنند.

عضویت در خبرنامه

لطفا برای عضویت در خبرنامه آدرس ایمیل خود را وارد نموده و کلید عضویت را بزنید .

لیست قیمت