Print this page
23 مهر 1393

به صورت اثربخش گوش کنید

2012 times

گوش کردن در کار فروش باید مانند یک عرسی ، بزرگ کننده باشد . گوش کردن اثر بخش با گوش کردن کارآمد یکی نیست . گوش کردن اثر بخش به شما امکان می دهد که علاقه خود را نشان دهید . با مشتری ارتباط برقرار منید و درک کاملتری از نیازهای مشتری پیدا کنید . اکثر فروشندگان بصورت کارآمد گوش می کنند . هدفشان از گوش کردن حرف زدن است نه جذب کردن و ارزیابی اطلاعات . ولی گوش کردن اثر بخش از این بالاتر است . کسانیکه اثر بخش گوش می کنند ، فقط در گفتگو شرکت نمی کنند ، بلکه با شدت زیادی به گفته ها توجه می نمایند . آنها به محتوای کلام گوش می کنند و به لحت و آهنگ و تاکید کلام دقت دارند . تماس چشم به چشم را حفظ می کنند . به اشاره ها توجه دارند و پیام لفظی مشتری را با آنچه از قیافه او می فهمند مقایسه می کنند . یک راه برای نشان دادن اینکه گوش می کنید ، یادداشت نکات و اطلاعات مهم است . یادداشت خوب برای ایجاد پیشنهایهای برنده و پیگیری بی عیب و نقص بسیار باارزش است . چند راه برای اینکه گوش کردن شما به جای کارآمد ، اثر بخش باشد : به محتوا گوش کنید . گوشتان را عادت دهید که آن چه برای مشتری مهم است بشنود . به تاکیدها و عواطف توجه کنید . کلماتی که مشتری با لحن خود روی آنها تاکید و یا آنها را به صورت هیجانی بیان می کند کلماتی هستند که باید به آنها توجه کنید . به اشاره ها توجه کنید . غیر از گوش کردن ، با چشم هایتان هم بشنوید . اشارات مشتری را بخوانید تا درباره احساس او کسب آگاهی نمایید

. »» گوش کنید تا بفهمید ، بهترین فروشندگان بهترین شنوندگان هستند . ««

Last modified on چهارشنبه, 23 مهر 1393 08:15
Super User

Lorem ipsum dolor sit amet, sic genero nomine Piscatore mihi.

Latest from Super User