14 تیر 1389

آتیه سازان حافظ

4634 times
 

اجرای شبکه پسیو پیشرفته با توان پایداری بالا در شرکت اتیه سازان حافظ در سال 1389

 
 

شـرکت آتیه سـازان حافظ در راستـای اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و به استناد قانون بیمه همگانـی خدمـات درمانـی و سـاختار نظام رفـاه و تأمین اجتماعـی و مصوبه هیئـت محترم وزیران به شـماره 1938/ت 28476 ه مـورخ 02/02/1382 ، به منظـور اجرایـی نمودن فصول 5 و 25 و نیز مـاده 37 قانون برنامه چهارم توسعه فرهنگی ، اجتماعـی و اقتصادی کشور در سال 1380 تشکیل گردید و با هدف ارتقاء سطح سلامت از طریق گسترش خدمات درمانـی و افزایش 

رضایتمندی بیمه گزاران خود ، با تلاش بی وقفه و مستمر نیروهای با تجـربه ، توانسـته است ضمن ایجاد رقابت سالـم و تحول در صنعت بیمه با پوشـش بیش از سه میلیون نفر بیمه شده ، پایه گذار فصل نوینی در معرفی و ارائه بسته های خدمتـی جدید در حوزه بیمه درمان مکمل باشد .
 
کاهش بهره وری به علت نا کارآمدی و پیچیدگی شبکه

بسیاری از شرکت ها به علت عدم استفاده از تجهیزات با کیفیت به علت عدم اطلاعات کافی در ضمینه IT مجبور تحمل هزینه های زیادی می شوند . در سال 89 پس اعتراضات گستره کاربران شبکه در شرکت آتیه سازان حافظ مبنی بر قطعی مداوم و کندی سرعت ، این شرکت با هم کاری شرکت کا ف کا اقدام به بررسی و عیب یابی ساختار شبکه نمود کار شناسان شرکت کاوش فراست رایان پس از بررسی دقیق مشکلات جاری و هماهنگی با مسئولان شرکت اقدام به بهسازی و باز سازی شبکه پسیو آن شرکت نمودند

 

افزایش بهره وری با مهندسی شبکه و تجهیزات باکیفیت

شرکت کاف کا با تکیه بر توان فنی مهندسین خود و با استفاده از تجهیزات استاندارد توانست پس از بررسی دقیق مشکل و تحلیل درست از وضعیت سازمان در اندک زمانی شبکه مذکور را به صورت کامل بازسازی و بهسازی نماید .در این پروژه که با مشورت شرکت کاوش فراست از تجهیزات پسیو مورد تایید جوامع بین المللی استفاده شد بازدهی شبکه به صورت چشم گیری افزایش یافت . شرکت کاوش فراست اقدام به تعویض تجهیزات اکتیو غیر استاندارد آن سازمان نیز نمود و در حین تعویض این تجهیزات با بهره گیری استاندارد های بین الملل در ضمینه ساختار های شبکه از پیچیدگی آن نیز جلوگیری کرد

 
 

مزایای مهندسی شبکه و استفاده از تجهیزات استاندارد

 

از جمله ایرادات وارده بر ساختار قبلی می توان به گذینه های زیر اشاره نمود 1عدم استفاده از تجهیزات پسیو استاندارد و با کیفیت که در نتیجه شبکه مذکور را با کندی و قطعی مواجه کرده و باعث نارضایتی ارباب رجوع و کارمندان شده بود 2- فرسودگی تجهیزات و عدم تعویض به موقع آن ها علاوه بر کاهش امنیت در شبکه و نا پایداری باعث پیچیدگی در حل مشکلات آن مجموعه نیز شده بود 3- پیچیدگی زائد شبکه به علت عدم وجود نقشه فنی و عدم استفاده از داکت های استاندارد از دیگر عیوب بنیادی ایت مجموعه بزرگ بوده شرکت کاوش فراست رایان توانست در اندک زمانی شبکه مذکور را به صورت کامل بهسازی و بازسازی نماید پس از پایان پروژه این شرکت آتیه سازان حافظ با ارسال نامه ای ضمن تشکر از مسئولین شرکت این پروژه موفق ارزیابی کردند پایداری شبکه و عدم قطعی دائم به علت استفاده از تجهیزات استاندارد ، امنیت بالای ارسال صحیح اطلاعات به علت پایداری شبکه ، افزایش بهره وری و روحیه کارکنان و کاهش هزینه ها و عدم نیاز به هزینه مجدد در سال های اینده از مزایای غیر قابل انکار این پروژه بوده است

 
معماری

عضویت در خبرنامه

لطفا برای عضویت در خبرنامه آدرس ایمیل خود را وارد نموده و کلید عضویت را بزنید .

لیست قیمت