گیت وی های VoIP

یک گیت وی VoIP اتصال سیستم تلفنی VoIP به شبکه مخابراتی تلفن آنالوگ را امکانپذیر می کند. گاهی به این تجهیزات گیت وی های IP نیز گفته می شود. این گیت وی ها وظیفه تبدیل مکالمات تلفنی خطوط تلفن به بسته های دیتا را بر عهده دارند. همچنین گیت وی ها عکس این عمل را نیز انجام می دهند و تماس های اینترنتی را به مکالمات تلفنی آنالوگ تبدیل می کنند.

گیت وی های VoIP از اهمیت خاصی در یک سیستم تلفن مبتنی بر IP برخوردارند و کیفیت صدا و پایداری سیستم تا حد زیادی به عملکرد آن ها وابسته است. از این نظر گیت وی های ویپ را می توان به گیت وی های خانگی و کوچک، گیت وی های سازمانی و گیت وی های ویپ اپراتورها (Carrier VoIP Gateway) تقسیم کرد
از نظر نوع پورت تلفنی، گیت وی های VoIP به سه دسته تقسیم می شوند

  • گیت وی هایVoIP با خطوطFXS:این گیت وی ها به گوشی های تلفن متصل می شوند. به عبارت دیگر این گیت وی ها تماس های تلفنی گوشی های آنالوگ را بر روی شبکه ارسال می کنند .
  • ·گیت وی های ویپ با خطوطFXO:این گیت وی های به خطوط تلفن شهری متصل می شوند. به عبارت دیگر تماسهایی که از خطوط آنالوگ می آید توسط این گیت وی ها به مکالماتVoIPتبدیل می شوند و به سمت تلفن هایVoIPارسال می شوند .
  • گیت وی های ویپ ترکیبی (FXO/FXS): این گیت وی ها هم خطوط FXS دارند و هم خطوط FXO

از نظر دیجیتال و آنالوگ بودن گیت وی هایIPبه دو دسته تقسیم می شوند :

  • گیت وی های دیجیتالاین گیت وی ها که معمولا گرانتر نیز می باشند از یک طرف به خطوطE1متصل می شوند و از سمت دیگر به شبکه دیتا وصل میگردند .
  • گیت وی های آنالوگاین محصولات گیت وی های معمولیIPهستند که به خطوط معمولی تلفن شهری متصل می شوند .

عضویت در خبرنامه

لطفا برای عضویت در خبرنامه آدرس ایمیل خود را وارد نموده و کلید عضویت را بزنید .

لیست قیمت