مروری بر VoIP

نوشته شده توسط Super User

 

هرگز به این فکر کرده اید که چرا مکالمات تلفنی بین کشورهای دور دست گاهی حتی از مکالمات درون کشوری نیز ارزانتر هستند و کیفیت بالاتری نیز دارند؟ این به خاطر استفاده از فناوری ویپ است. امروزه فناوری VoIP و یا انتقال صوت بر روی شبکه (Voice over IP)، سیستم های تلفنی سنتی در  چالش قرار گرفته اند .

VoIP  هم ارزانتر و پایدار است هم امکانات دیگری مانند ترکیب با سرویس های کامپیوتری و اینترنتی دارد. با استفاده از این ویژگی می توان سرویسهایی را طراحی کرد که پیاده سازی آن ها با مراکز تلفنی سنتی غیر ممکن یا بسیار دشوار است. سیستم مشاوره تلفنی و یا نظرسنجی تلفنی نمونه کوچکی از این سرویس ها هستند.

مقایسه ویپ و تلفن سنتی

فناوری  VoIP در مقایسه با سیستم های تلفنی سنتی مانند تلفن های آنالوگ و دیجیتال مزایای بسیاری دارد. اما به این معنی نیست که تکنولوژی VoIP در همه موارد بهتر از فناوری تلفنی سنتی است. برای مقایسه موارد زیر را باید در نظر گرفت:

فناوری VoIP چگونه کار می کند؟

در فناوری VoIP مکالمات بر روی شبکه دیتا ارسال می شوند. برای انجام این کار، در یک سیستم VoIP ابتدا صدا به صورت دیجیتالی در می آید، سپس فشرده می شود و در نهایت به صورت بسته های دیتا در می آیند. این بسته ها باید بدون تأخیر زیاد به سمت دیگر شبکه به دست گیرنده برسند. در گیرنده مکالمات بسته بندی شده دوباره به صورت آنالوگ در می آید و پخش می شوند.

یک سیستم ویپ از اجزاء زیر تشکیل شده است: