سیستم تلفنی VoIP

افزایش محبوبیت سانترال های VoIP در سال های اخیر باعث آغاز روند انقراض سانترال های سنتی مانند سانترال های پاناسونیک شده است. دلیل اصلی این امر برتری کامل فناوری VoIP بر فناوری سوئیچ مداری است که در سانترال های قدیمی استفاده می شود.

یک مرکز تلفن VoIP در حال حاضر قیمتی نزدیک به سانترال های سنتی دارد ولی از نظر امکانات، برتری مشخصی دارد. سانترال های VoIP حتی از نظر پیاده سازی و سادگی استفاده هم از سانترال های معمولی بهتر هستند. سانترال های قدیمی مستلزم کابل کشی تلفن هستند در حالی که مرکز تلفن VoIP از همان کابل های شبکه برای اتصال تلفن ها استفاده می کند.

مزایای سانترال های VoIP :

مزایای زیادی را می توان برای سانترال های VoIPذکر کرد. اما در اینجا ما فقط به تعدادی از آنها اشاره می کنیم.

  • امکانات تلفنی سانترال های VoIPبسیار بیشتر از سانترال های معمولی است
  • مرکز تلفن VoIPاحتیاج به کابل کشی کمتری دارد زیرا از کابل شبکه برای اتصال تلفن ها استفاده می شود
  • در سانترال IPهزینه مکالمات را می توان با استفاده از تماس های اینترنتی پایئن آورد. زیرا کارمندانی که بیرون از دفتر و احتمالا در شهرهای دیگر هستند می توانند با استفاده از ارتباطات اینترنتی خود به سانترال VoIPمتصل شوند و با همکاران تماس بگیرند.
  • انجام تنظیمات مرکز تلفن VoIPآسانتر از سانترال های سنتی است. در سانترال های سنتی معمولا مجبورید کار را به متخصص شرکتی که سانترال را نصب می کند ارجاع دهید. در حالی که در سانترال IPخود می توانید با یک نرم افزار ساده تنظیمات را انجام دهید.
  • در سانترال VoIPجا به جایی تلفن ها به سادگی انجام می شود. در سانترال های قدیمی معمولا مجبورید پورت تلفنها را تغییر دهید تا یک تلفن بتواند جا به جا شود و شماره خود را حفظ کند. در مرکز تلفن VoIPهر گوشی یک شماره دارد که صرف نظر از مکان گوشی به آن اختصاص داده می شود.

اجزاء مرکز تلفن VoIP :

مرکز تلفن سنتی معمولا از سانترال تلفن آنالوگ، کابلهای تلفن و گوشی های آنالوگ تشکیل می شود. در مقابل، مرکز تلفن VoIPدارای اجزاء زیر است:

  • سرور VoIP : این سرور معمولا IP PBXخوانده می شود. در واقع یک سانترال است که به صورت IPکار می کند. سرور VoIPاز نظر اندازه معمولا بسیار کوچکتر از سانترال های آنالوگ است. مثلا یک شرکت با 500 داخلی می تواند سروری کوچک داشته باشد که در رک (Rack) نصب می شود.
  • تلفن های VoIP : این تلفن ها از تلفن های آنالوگ گرانتر هستند اما امکانات آنها معمولا خیلی بیشتر است. این تلفن های با کابل شبکه به شبکه کامپیوتری متصل می شوند و با سرور ارتباط بر قرار می کنند.
  • گیت وی VoIP : گیت وی VoIPدستگاهی است که مرکز تلفن VoIPرا به خطوط آنالوگ شهری و یا خط E1متصل می کند.
  • شبکه محلی (LAN ): شبکه محلی تمام اجزاء مرکز تلفن VoIPرا به هم متصل می کند.

عضویت در خبرنامه

لطفا برای عضویت در خبرنامه آدرس ایمیل خود را وارد نموده و کلید عضویت را بزنید .

لیست قیمت